บริษัท โกลบอลทรีท จำกัดได้รับ รางวัลบริษัท ธรรมาภิบาลดีเด่น สามปีซ้อน (ประจำปี 2558-2560)